OFFICE OF THE SANGGUNIANG BAYAN

HON. AUGUSTO MANUEL M. RAGRAGIO
Municipal Vice-Mayor

HON. RUBEN L. CONDA
Municipal Councilor

HON. ALLEN A. ARAMBULO
Municipal Councilor

HON. MICHAEL H. HAQUIHACA
Municipal Councilor

HON. ROY C. CARRASCAL
Municipal Councilor

HON. AGNES D. REBANCOS
Municipal Councilor
HON. ALFREDO D. CAMACHO JR.
Municipal Councilor

HON. MISAEL L. MELLA JR.
Municipal Councilor

HON. EDMUNDO M. LABALAN JR.
Municipal Councilor

HON. CHARITA R. BON
Liga ng mga Barangay President

HON. ROUELLA O. ARMENTA
SK Municipal Federation President

ATTY. CYRIL H. BEJISON
Secretary to the Sangguniang Bayan

LATEST EVENTS
FEATURED RESOLUTIONS
FEATURED ORDINANCES